Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder", departament al Complexului Naţional Muzeal "ASTRA" din Sibiu, a fost inaugurat în 1993, ca răspuns la principiul alterităţii culturale, de cunoaştere a propriei identităţi prin compararea cu valorile altor culturi. Activitatea muzeului se axează, preponderent, pe prezentarea aspectelor de cultură, civilizaţie şi artă ale popoarelor extraeuropene, fiind singurul muzeu din România cu acest profil. Muzeul este situat într-o clădire monument istoric, construită în stil neogotic, între anii 1865-1867. Sub denumirea iniţială de Casa Asociaţiei Micilor Meseriaşi localul a servit drept centru al breslelor.