Edificiul, construit în stil baroc și ridicat în anii 1816-1817, la inițiativa comerciantului de origine vieneză Iacob Hirschl[2], este socotit drept cel mai vechi edificiu teatral permanent din țară. Fațada principală și-a menținut, în mare parte, aspectul anterior; elementele cele mai remarcabile sunt cele trei porți care se înșiruiesc la parter. Fațada este frumos decorată de niște pilaștri semiîngropați, prevăzuți cu ornamente florale. Pe scena acestui teatru s-au desfășurat remarcabile spectacole în limbile maghiară, română și germană.