În vestul orasului, în vecinãtatea Spitalului Grecescu se ridicã mãreatã, cu hramul Sf. loan Botezãtorul, Biserica Grecescu, dupã numele ctitorilor sãi. Este ctitorie din 1868 a familiei de boieri Ioan si Ioana Grecescu, care au ridicat si spitalul din apropiere, cunoscut sub acelasi nume. La realizarea proiectului, Carol I a angajat arhitectul Capitalei, urmând ca biserica sã se ridice dupã stilul celei domnesti de la Curtea de Arges.