Viața spiritualã a locuitorilor comunei se menține și dezvoltã într-un lãcaș de cult impunãtor care dateazã din 1906, cu o arhitecturã deosebitã creatã de renumitul arhitect austriac H. G. Rudolf Adllaf și cu un iconostas de o valoare inestimabilã, pictat de celebrul Octavian Smighelschi. În anul 2008 s-au executat lucrãri de modernizare la biserica ortodoxã Șanț și s-a restaurat interiorul Bisericii Ortodoxe din Valea Mare.