"Drumul Romanilor", aproape intact, este pavat cu piatră şi dale, pe o lungime de aproape 10 Km. Se observă vechile urme ale roţilor adâncite în pavaj, în unele sectoare nefolosite de localnici.