Inscripția de pe portalul de intrare însemnează următoarele informații importante de la începuturile bisericii: "+ Văleatu 1723 scrisam eu Toader Diac s...eata ț... din mila lui D[u]mnezău și cu darul Duh[u]lui Sf[â]ntu + Întăe chitor Caba Gaboru cel bătrănu în zilele lui și arăși în zilele cinstitului potropopului din din Orade Mare anume C... Pre Sfentă Născătoare de Dumnez[ă]u măntuiaștene pre noi".