Dealul cu Melci este o arie protejata de interes national ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervatie naturala de tip paleontologic), situata in judetul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Vidra. Dealul cu Melci este o rezervatie paleontologica ce protejeaza un bogat punct fosilifer cu gasteropode, reprezentativ pentru faciesul recifal al senonianului, etaj al Cretacicului superior. Zona protejata se intinde pe o suprafata de 0,6 ha. Este un unicat geologic, cu o vechime de 65-70 milioane de ani, in care in depozitele sedimentare, formate dintr-o alternanta de conglomerate cu gresii si marne, sunt incrustate 35 de specii de moluste, cele mai reprezentative fiind gasteropodele marine din genul Acteonella, cu speciile Gigantea si Lamavki Cenura.