by Google

Salina Turda are un microclimat şi factori sanogeni care oferă condiţii optime de aplicare in terapiile recuperatorii ale diferitelor afecţiuni interne cât şi in profilaxie şi sanogeneză. Condiţiile specifice benefice sunt urmatoarele:

- temperatura constantă a aerului, relativ scazută oscilând intre 11-12 gr C  in toate punctele si etapele de determinare, permite procesul de adaptare şi aclimatizare a organismului;

-umiditatea relativă de asemenea cu variaţii minime cu valori cuprinse intre 78-82% la intrarea în salină şi valori medii intre 73-80% in diferite săli (sala Rudolf, sala Ghizela etc) cu efecte benefice asupra căilor respiratorii permiţând aparatului mucociliar să lucreze optim in atmosferă saturată şi la temperatura corpului;

-mişcarea aerului este practic neglijabilă, la intrarea in salină 0.64-0.70 m/sec, în sala Rudolf 0.02 m/sec;

-prezenţa aerosolilor de sare sub formă de particule solide;

-aeroionizarea cu ioni mici in cantităţi variabile cu predominanţa ionilor pozitivi; în sala Rudolf  (n+=438, n-=307); aeroionizarea din interiorul salinei este la nivelul aerului exterior oferind efecte curative;

-concentraţia alergenilor este practic zero la care se adaugă lipsa aeropoluanţilor şi germenilor patogeni; determinările microbiologice nu au evidenţiat prezenţa de germeni patogenici a levurilor şi a fungilor respectându-se astfel condiţia de aer curat (numărul total de germeni dintr-un metru cub fiind sub 2000 in toate determinarile efectuate); -radioactivitatea minimă, rezultatele determinarilor fiind sub activitatea minimă detectabilă de 0.1 pCOl aer a radonului 222.

Condiţiile de microclimat ale minei de sare Turda permit abordarea terapeutică şi profilactică a mai multor tipuri de imbolnăviri.  Un loc aparte îl ocupă profilaxia şi tratamentul afecţiunilor respiratorii şi din sfera ORL. Afecţiunile respiratorii de natura alergică sau infectoalergică cu evoluţie cronică (astm bronşic, bronşita cronică, BPCO) se pot ameliora prin cure de expunere gradată şi crescândă combinată cu sedinţe de reeducare respiratorie (gimnastică respiratorie). Expunerea la microclimatul salinei are efecte benefice asupra căilor respiratorii la persoane cu factori de risc profesional sau de mediu (noxe, gaze, tutun etc), permiţând astfel reducerea morbidităţii. Copiii, tinerii şi adolescenţii beneficiază de îmbunătăţirea funcţiei respiratorii favorizând creşterea şi dezvoltarea cu o mai bună utilizare a oxigenului. Efortul fizic se desfaşoara de asemenea in condiţii optime, putându-se practica sporturi individuale sau colective.

 

Sursa: Salina Turda